Tag: How To Be Single In BKK City

ฐิตาภา สิริพิพัฒน์ : ทำไม ‘สาวโสด’ ถึงควรออกวิ่ง

จุดกำเนิดที่ทำให้พวกคุณลุกขึ้นยืนมาบริหารร่างกาย โดยทีแรกๆ ปิ๊ง ฐิตาภา สิริพิพัฒน์ นักข่าวเศรษฐกิจไทยเมืองโทรทัศน์ และก็คนเขียนหนังสือเรื่อง How To Be Single...